รายละเอียดเพิ่มเติม

ทรายแมวไม้สน มี 2 ขนาด 5 L และ 10 L
เปลือกไม้สนธรรมชาติ
เปลือกไม้สนคาร์บอน
เก็บกลิ่นได้ดีกว่าทรายแมวทั่วไป 10 เท่า
ประหยัดกว่าทรายแมวทั่วไป 3 เท่า
ไม่จับตัวเป็นก้อน ให้คู่กับกระบะทราย 2 ชั้น
วัตถุดิบ จากไม้สน ธรรมชาติ 100%
สามารถทิ้งลงชักโครกได้