รายละเอียดเพิ่มเติม

มี 4 กลิ่น
กลิ่น Charming Floral
กลิ่น Indigo Ocean
กลิ่น Fresh Lavender
กลิ่น Pure Ozone
มี 2 ขนาด (1000ml, 1GL)