รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับดับกลิ่นที่นอน/ปัสสาวะ/ทรายแมว

สามารถใช้กับสัตว์เลี้ยงได้

ไม่เป็นอันตราย ไม่ระคายเคืองต่อสัตว์เลี้ยง