รายละเอียดเพิ่มเติม

หมดปัญหาสุนัขตัวผู้ขับถ่ายเรี่ยราด
เนื้อผ้าหนานุ่มใส่สบาย
สามารถเก็บกักปริมาณน้ำได้มาก
ปราศจากกลิ่น
มีแถบบอกสถานะ ปริมาณปัสสาวะ เพื่อให้ทราบเวลาเปลี่ยน
มี 5 ขนาด
XS บรรจุ 12 ชิ้น/ห่อ
S บรรจุ 12 ชิ้น/ห่อ, 46 ชิ้น/ห่อ
M บรรจุ 10 ชิ้น/ห่อ, 40 ชิ้น/ห่อ
L บรรจุ 8 ชิ้น/ห่อ
XL บรรจุ 8 ชิ้น/ห่อ